Nieuw schooljaar, nieuwe website

Annerieke Scholte in ’t Hoff

Bij Home of Happy Brands zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van websites. Bij ons komt geregeld de vraag binnen hoe we te werk gaan. Simpel, samen met jou als klant! Om tot een goede website te komen, is samenwerking belangrijk. Wij hebben jouw input nodig om een mooie en gebruiksvriendelijke website te ontwikkelen die aansluit bij jouw doelgroep.

Zo kwam enkele weken geleden stichting Scholengemeenschap Primato met de vraag hen te helpen bij het ontwikkelen van tien websites voor de aangesloten basisscholen. Er is gekozen voor een vast stramien waarin de verschillende scholen de mogelijkheid hebben hun eigen logo en kleuren te kiezen . Hierdoor blijft de huisstijl en herkenbaarheid gewaarborgd.

Samen met onze communicatieadviseur hebben we de wensen in kaart gebracht. Nadat alle wensen duidelijk waren beschreven, zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van de  functionele specificaties. Wat moet er (technisch) mogelijk zijn op de website.

Op basis van de functionele specificaties is een eerste wireframe van de website gemaakt. Je kunt het wireframe zien als de bouwtekening van de website. Na het ‘wireframen’ ging de studio aan het werk met het ontwerp van de website.  Jorian heeft hiervoor een eerste opzet gemaakt. Deze hebben we Primato voorgelegd. Na het verwerken van de feedback hebben we een definitieve versie van het ontwerp gepresenteerd.

Na akkoord op het ontwerp zijn we gestart met het ontwikkeltraject. Het ontwerp (plaatje) wordt nu omgezet in een website (code). We hebben dit traject ingedeeld in verschillende fases. Voor de start van elke fase zitten we met de samengestelde projectgroep (Jeroen, Jorian en Bram)  kort bij elkaar om het stappenplan te bespreken. Ieder waakt voor zijn eigen discipline.

Tijdens het ontwikkeltraject hebben we verschillende oplevermomenten gehad richting Primato. Zo konden zij het proces goed volgen en eventueel bijsturen. Nadat alle fases zijn afgerond wordt de website in zijn geheel getest en opgeleverd.

Na de vakantie kunnen de scholen beginnen met het vullen van de website. Is de website gevuld dan testen we de website nog een laatste keer. Is alles goed, dan gaat de website live!

 

Deel blog