Knaldeals

Samen staan we sterk
Door kennis te bundelen, ontstaan de beste resultaten. Dat geldt zeker voor Knaldeals.com, één van de grootste webshops op gebied van accessoires voor mobiles en tablets. De webshop was toe aan een opfrisbeurt. Niet alleen qua design, ook op het gebied van functionaliteit en usability was er een verbeterslag te maken. We stelden ons tot doel de webshop responsive te maken en het design zo aan te passen, dat we meetbare verbeteringen gingen realiseren.

Bij deze trajecten is het belangrijk dat we intensief samenwerken met onze opdrachtgever: zij bezitten kennis die we goed kunnen gebruiken. Knaldeals.com voorzag ons in informatie over hun bezoekers.

In een heatmap werd in één oogopslag duidelijk waar hun bezoekers het vaakst op klikten. Dit was onze basis voor een nieuw design waardoor het bouncepercentage aanzienlijk lager zou komen te liggen. We kwamen met ‘cleane keuzes’ waarmee we bezoekers de gelegenheid boden om in een rustige, overzichtelijke webomgeving te shoppen. Bezoekers van Knaldeals.com ondervinden dit ook. Onlangs ontvingen we resultaten waar we echt trots op zijn: de responsive website wordt goed bezocht en het bouncepercentage is verlaagd. Ook bereikte de nieuwe webshop een hogere waarde per sessie.

Knaldeals.com is meetbaar verbeterd door een sterk staaltje samenwerking! Kijk eens op knaldeals.com